Бруцеллез.Қауіпсіздік ережелері

Бруцеллез – бұл жануарлар мен адамдар үшін созылмалы жұқпалы ауру, ұрғашыларда түсікте, өмір сүруге жарамсыз төлдер, жолдастың кешігуіне, өнімділіктің азаюнда болады. Еркектерде – орхиталар және эпидидимиттермен. Адамдарда бруцеллез безгекпен, тамыр, жүйке және басқа жүйелерге, тіремелі - қозғалмалы аппараттың  тиуімен жолданады.

Сиырлар, ешкілер, шошқалар, түйелер – ауру малдар адамдардың жұқтыруының негізі болып табылады. Түсік жасаған малдардың сүті бруцеллезді жұқтыруы үшін аса қауіпті, сүтте бруцеллезді тек қана қайнату арқылы ғана жоюға болады. Бруцеллезді қаймақ және майлар, соған қоса ірімшік, іркіт арқылы жұқтыруға болады, аталған азық түліктер қатты қайнатуды қажет етпейді. Бруцеллезді жұқтыруына қатысты қауіпті ретінде ауру мал болып табылады, бруцеллез мұздатуға ыңғайлы.

Бруцеллез ауруын тек қана көп қайнату ғана жоя алады.

Бруцеллездің қоздырғышы ауру малдың жүнінде, терілерінде сақталады.

Бруцеллезді жою мақсатында алынған малдар туралы барлық мәліметтерді ветеринариялық мамандарға ұсыну, олардың қарауына, тексеруіне және эпизоотиялыққа қарсы іс шараларды өткізуіне жағдайды жасауы қажет. Малдарда аурудың белгісі шыққан жағдайда: уақыттынан ерте туулар, түсіктер – кешікпей ветеринариялық мамандарға жүгіну қажет.

Бруцеллездің профилактикасы - мал өнімін қадағалау, әсіресе сүт пен сүттік өнімдер, малдар бруцеллезінің ошақтарын толық залаласыздандыруы және жоюы. Малдарды қарауда жеке гигиенаның ережелерін сақтау. Тағамда сапалы және қауіпсіз еттік және сүттік өнімді қолдану. Ауыл шаруашылық жануарлары (сиырлар, ешкілер, қойлар, түйелер, шошқалар) болған жағдайда, оларды уақытында бруцеллезге тексеру.

Өзіңізді және өзіңіздің жақындарыңызды қауіпке төндірмеңіздер!

Ветеринариялық қызметкерлердің талабы бойынша жоспарлы және жоспардан тыс профилактикалық

іс - шараларын өткізу үшін ауыл шаруашылық жануарлары ұсыныңыз.